Strandby

Strandby gör det möjligt för alla att äga ett hus vid havet på Åland. Även för dem som inte har åländsk hembygdsrätt.

Bakom varje hus i Strandby står ett bostadsaktiebolag. Ägandestrukturen följer åländsk lagstiftning och innebär att husets ägare köper aktieposter i det aktiebolag som bildats för det specifika huset. Aktierna ger i sin tur äganderätt till huset, som blir köparens egna.

Investering genom uthyrning

Strandby ligger i anslutning till Käringsund Resort & Conference. Ett samarbete med den etablerade semesteranläggningen gör det därför möjligt att helt eller delvis finansiera sin villa eller bungalow genom att hyra ut den. 

Välj mellan:

  • enbart privat boende, ingen uthyrning
  • privat boende i kombination med uthyrning 
  • ren investering, enbart för uthyrning

En stor fördel för Strandbyns husägare är att Käringsund Resort & Conference redan har en väl inarbetad affärsmodell för uthyrning. Det skapar stor säkerhet kring hyresavkastningen, särskilt i jämförelse med helt nybildade aktiebolag.

Uthyrningen sker enligt avtal mellan varje husägare och Käringsund Resort & Conference. Nivån anpassas enligt ägarens egna användningsbehov och önskemål.

Intäkter vid uthyrning:

  • spekulativa uthyrningsintäkter baserad på verklig beläggning
  • garanterad årshyra baserad på den tid huset är tillgängligt för uthyrning  

Vill du också äga ett hus i Strandby?

Börja med att fylla i vår intresseanmälan eller kontakta vår mäklare Bjurfors om du bor i Sverige för mer information och bokning av visning. Inget av detta förpliktar till köp.

Strandbys villor och bungalows är nyproduktion. Det betyder att husen ännu inte är byggda, men det finns ritningar, skissbilder, kartor och husmodeller att titta på. Du får också en privat visning av själva området.

När du hittar ett intressant objekt sker en reservation i väntan på upprättandet av köpekontrakt. I kontraktet ingår val av hustyp, planlösning, inredningsval samt uthyrningsmodell vid eventuell uthyrning. Hyresavtal kan även tecknas senare.

När kontraktet är undertecknat av dig och Strandby har ett bindande avtal ingåtts. I samband med köpekontraktet bildas även ett bostadsaktiebolag för det aktuella objektet, där du är innehavare av samtliga aktieposter.

Tillträde och preliminär inflyttning är beräknad till 6-8 månader efter tecknat avtal.

Ekonomi

Strandbys villor och bungalows kan antingen köpas till skuldfritt pris, där husets aktier är helt skuldfria, eller till försäljningspris, där husets aktier till 50 % är belånade i bolaget. Det är även möjligt att bara köpa andelar i ett hus, då äger Ålands Turisminvest Ab huset tillsammans med köparen enligt ett överenskommet förhållande.

Handpenning på 4 % av hela köpesumman betalas när köpekontraktet är undertecknat. En avbetalningsplan i rater är möjlig för den resterande summan. Avbetalningsplanen följer husleveransens byggprocess enligt RS-avtalets konsumentskyddsdirektiv.

Mer information om hustyper, planlösningar och aktuella prisuppgifter:

Låna kapital för köp av bostadsaktier

Det bekvämaste och smidigaste sättet att delfinansiera sitt hus är att köpa det till försäljningspris och sköta både ränte- och amorteringsplanen via husets eget aktiebolag. Det är även möjligt att ta ett privat lån om du vill undvika belåningsgraden på 50 %.

Strandby har ett färdigt bankavtal med Ålandsbanken. Vi hjälper dig gärna med den lokala bankkontakten.